Wellness (İyi Yaşam) Programları

Yoğun iş temposu yüzünden, bilinçli veya bilinçsiz olarak işimizi sağlığımızın önüne koyuyoruz. Oysa daha uzun ve mutlu bir hayat yaşayabilmek ve işimizde daha verimli olabilmek için sağlığımızı ön plana almamız gerekiyor.

"Welness" yani "iyi yaşam" sözcüğünün tanımı; vücut ve zihnin özel bir çaba neticesinde eriştiği sağlık düzeyinin kalitesine işaret ediyor. Bu tanımda dikkat edilmesi gereken iki önemli nokta var:

  • Birinci nokta; iyi yaşam vücut ve zihnin bir arada sağlıklı olmasını içeriyor. Yani sadece zinde bir vücut iyi yaşamı işaret etmiyor, zihnin sağlıklı olması da önemli.
  • İkinci nokta ise arzu edilen iyi yaşam kalitesine ulaşmak için özel bir çaba gerektiği. 

Zamanımızın önemli bir kısmını iş yerlerinde geçiriyoruz. Yoğun tempo yüzünden öğle yemeklerini geçiştiriyor, geceleri çalışıyor, bilinçli veya bilinçsiz olarak işimizi sağlığımızın önüne koyuyoruz. Oysa daha uzun ve mutlu bir hayat yaşayabilmek ve işimizde daha başarılı ve verimli olabilmek için kişinin sağlığını ön plana alması gerekiyor.

Kimi kaynaklara göre ortalama olarak zamanımızın %75’i işyerimizde geçiyor. Yani bir çalışan ortalama olarak haftalık zamanının 4’te 3’ünü iş yerinde geçiriyor. Bu sebeple de insanların hayatlarının bu büyük kısmını geçirdikleri yerde iyi bir yaşama sahip olmaları çok önemli.  Şirketler açısından bakıldığında ise, her geçen gün artan sağlık problemleri ve sağlık harcamaları konusunda bir şeyler yapmaları gerekiyor. Tabi şirketler bu konuya sadece maliyetlerini azaltmak için el atmıyorlar; şirketler daha sağlıklı çalışanlara sahip olduklarında iş yerindeki enerjinin artacağını, çalışanların arasındaki iletişimin ve bağın kuvvetleneceğini ve kendi sağlıklarını düşünen iş yerlerine olan sadakatlarının artacağını da hesaplıyorlar.

Birçok firma iyi yaşam programlarını çok az tecrübe ya da iyi bir plana sahip olmadan tasarlayıp uygulamaya koyuyor, bu durum programınların başarı oranını olumsuz etkiliyor. Gerçek problem ise kurumsal iyi yaşam programlarının bir yara bandı gibi görülmesi. Çalışanların katılımı, motivasyon, destek ve strateji başarılı bir program için olmazsa olmazlar. Çalışanların bir parçası olmadığı çözümlerin başarıya ulaşması da zor görünüyor. Önlenebilir çalışmalar sonucu ulaşılan iyi yaşam, kararlılık ve davranış değişikliği gerektiriyor.

Başarılı bir iyi yaşam programı devreye koymak isteyen şirketler, bu yazıda asgari olarak neler yapmaları gerektiği konusunda fikirler bulabilecekler. İyi yaşam programının kapsamında neler olması gerektiği ve programı oluştururken izlenecek adımlar konusunda da yardım alabilecekler.

Wellness Programı Boks

İyi Yaşam Programlarının Faydaları

İyi yaşam programlarının faydaları çok geniş. Ama bu faydaları ilk bakışta görebilmek gerçekten zor. Sağlıklı çalışanlar işyerlerine ve işlerine birçok fayda getiriyorlar. En başta sağlıklı çalışanlar daha verimli oluyorlar. Sağlıklı bir yaşam tarzı verimlilikle direkt olarak korelasyon içerisinde. Sonra gözle görülen bir şekilde ofiste stres azalıyor. İş yerinde daha az grip, soğuk algınlığı ve benzeri hastalık vakaları gözlemleniyor. Ayrıca daha az iş ve ofis kaynaklı yaralanmalar görünüyor. Biraz gerinmek ya da hareket etmek için verilen kısa molalar çok faydalı oluyor. Bu da tazminat taleplerinin azalmasını sağlıyor. Ve nihayetinde çalışanlar kendilerine sunulan faydaların farkına vararak mutlu oluyorlar ve genel itibariyle daha pozitif bir yaklaşım içerisinde oluyorlar. Kendilerine sağlıklı yaşam alternatifleri sunan şirketlerine olan sadakatları artıyor.

Wellness Programı

İyi Yaşam Programlarının Kapsamı

İyi yaşam programlarının kapsamına birçok farklı aktiviteyi dahil etmek mümkün. Bu aktiviteler arasında spor merkezi üyelikleri, ofis içinde sağlık konulu eğitimler, sigarayı bırakma destekleri, zihinsel sağlığı artırıcı ve stres azaltıcı aktiviteler, sosyal aktiviteler, beslenme alışkanlıkları kazanılmasına yönelik bilgilendirme ve destekler, toplum hizmeti aktiviteleri ve takım çalışmasını destekleyici aktiviteler sayılabilir. Bunların hepsine örnekler vermeye çalışacağız. Ama unutulmaması gereken şirketinizin iyi yaşam programının bu aktivitelerin hepsini içermek zorunda olmadığı. Bu bir yolculuk ve tasarladığınız programınızın sonuçlarını görmek ve daha iyileştirerek devam etmek elinizde.

Fitness:

Dünya Sağlık Örgütü, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Evet günlük yaşamımızda hareket ediyoruz; yürüyoruz, ayakta kalıyoruz, bir şeyleri indirip kaldırıyoruz ama bu hareketleri planlı bir şekilde yapmak ve minimum gereksinimleri karşılayıp biraz daha fazlasını yaptığımızdan emin olmak ve bir disipline girmek için bir programa bağlı kalmamız gerekiyor. Şirketler iş yerlerinde fitnes, yoga, pilates ve benzeri dersler organize edebiliyorlar. Ama çoğu zaman fiziksel yetersizlikler nedeniyle bu tip organizasyonların mümkün olmaması nedeniyle, iş sonrasında bir araya gelebilecek spor grupları, spor merkezi üyeliği için destekler bir çözüm oluşturabiliyor. Teknolojik gelişmeler neticesinde hayatımıza giren giyilebilir teknolojiler de bu amaca yönelik olarak kullanılabiliyor. Şirketler en fazla hareket eden çalışanlarının ödüllendirildiği yarışmalar düzenleyerek, hem çalışanlarının hedeflenen hareket etme seviyelerini yakalamalarını, hem de bunu çok daha eğlenceli bir şekilde yapmalarını sağlayabiliyor.

Genel Sağlık Faydaları:

Evet egzersiz yapmak bağışıklık sistemi için gerekli ama daha fazlası yapılabilir. Genel sağlık faydaları olarak adlandırabileceğimiz bir başlık altında kış öncesi grip aşılarının yapılması, yılda bir kez sağlık taramasının yapılması, sigarayı bırakma eğitimlerinin ve veya desteğinin sağlanması, ilk yardım eğitimlerinin verilmesi, ofiste kişilerin ihtiyaç duyduklarında yalnız kalıp kullanabilecekleri özel "wellness odaları"nın bulundurulması aktiviteleri sayılabilir.

Zihinsel ve Stres Azaltıcı Aktiviteler:

Stresin bir iş yerindeki gizli katil olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Ayrıca depresyon ile el ele yürüyen stres, çok ciddi sağlık sorunlarına da yol açabilmektedir. Çalışanların anlamsız uzun çalışma saatleri ve düzensiz bir beslenme rejimi takip etmeleri sonucunda kendilerini tüketmelerine izin vermemek gerekmektedir. Bu amaçla herkesin belli bir saatten sonra ofis alanlarını terk etmesini sağlayacak ofis kapanma saatlerinin planlanması söz konusu olabilir. Başarılı bir proje ya da çalışma sonrasında ilgili çalışanın mutlaka kısa süreli de olsa izin yapması zorunlu tutulabilir. Yoga dersleri ya da masaj hediyeleri de bu başlık altında değerlendirilebilmektedir.

Sosyal Aktiviteler:

Kitap kulübü, oyun turnuvaları ve benzeri aktiviteler çalışanların birbirlerini daha yakında tanımalarını sağladığı gibi birlikte eğlenmelerine de yardımcı olmaktadır. Ayda bir düzenlenecek "eğlence saati (happy hour)" aktiviteleri de çok faydalı olmaktadır.

Toplumsal Hizmetler:

Gönüllülük esasına göre gerçekleştirilen toplumsal hizmetler, ihtiyacı olanlara yardım edilmesi sonucu insanların daha iyi hissetmelerini sağlamaktadır. Engelli çocuklara yardım edilmesi, eğitim verilmesi gibi önemli toplumsal davalar için para toplanması, grupların organize edilmesi hep bu çerçevede ele alınabilecek aktiviteler.

Beslenme Alışkanlıkları:

İyi yaşamın en önemli ögelerinden biri de yediklerimizden geçiyor. Çalışanların kötü beslenme alışkanlıklarını fark edebilmeleri ve daha sağlıklı bir hayat sürmelerine yardımcı olacak dengeli bir beslenme alışkanlığı kazanabilmeleri için desteklenmeleri de iyi yaşam programları kapsamında sıklıkla ele alınmaktadır. Çalışanlara uzman diyetisyen desteği verilmesi, uygun fiyata sağlıklı yemek seçeneklerinin sunulması gerçekleştirilebilecek aktivitelere örnek olarak verilebilir.

Wellness Programı Yoga

İyi Yaşam Programlarını Oluşturmak

Şirketinizin iyi yaşam programı yukarıda listelenen başlıkların hepsinden ya da sadece bir tanesinden oluşabilir. Asıl olan söz konusu programın bir stratejinin parçası olarak uygulanması ve sonuçlarının gözlenerek iyileştirilmesi ve devamlılığının sağlanmasıdır. İyi yaşam programlarını bir plan çerçevesinde tasarlayıp uygulamak bu amaç için ayırılan kaynakların çar-çur edilmesini önleyecektir.

Öncelikle şirket ve çalışanlar için fayda hedeflerinin belirlenmiş olması gerekmektedir. İyi yaşam aktiviteleri eğlenceli olabilir evet ama "bu aktiviteleri neden yapıyoruz?" sorusunun bir cevabı olmalı.  Bu aktivitelerden şirket ve çalışanların fayda göreceğinden emin olunması gerekmektedir.

Daha sonra programın sahiplerinin belirlenmesi ve bir uygulama ekibinin oluşturulması gerekmektedir. Unutmayın iyi yaşam programları birçok iş gerektirmektedir. O yüzden sahipsiz bırakılmamalıdır. Yöneticilerden ve kesinlikle finans ekibinden temsilcilerin bulunduğu bir ekip tarafından sahiplenilmesi doğru olacaktır. Bir proje çalışması şeklinde; belirli hedefleri olan, ne zaman başlayıp ne zaman biteceği ve sorumlularının belirli olduğu adımlar halinde tanımlanmaları ve sonuçlarının raporlanmaları önemlidir.

Planlama yapılırken, araştırma yapılması ve firma çalışanlarının katkısının alınması da başarıyı arttırmaktadır. Bütçenin dikkatli bir şekilde hesaplanması da önem taşımaktadır. İyi yaşam programının tüm şirkete duyurulması planlanmalıdır. Şirket genelini hedefleyen bir ya da bir dizi toplantı ile açıklanması ve şirket yöneticilerinin programa olan inançlarının tüm çalışanlar tarafından duyulması çok faydalı olacaktır.

Son olaraksa, program aktivitelerinin devamlı olarak izlenmesi ve raporlanması gelmektedir. Her bir aktivitede rol alan çalışanlar için program aktivitesi öncesi ve sonrası durumu anlamak adına ölçümlemelerin yapılması hayati bir önem taşımaktadır. Bu ölçümlemeler fiziksel ve beslenme aktiviteleri için vücut, bedensel direnç vb. ölçümlerin yapılması olabileceği gibi; ölçümü zor görünen diğer aktiviteler için memnuniyet ölçümleri şeklinde de olabilecektir.

İyi yaşam programlarının havalı bir yan hak olmaktan fazlası olduğu unutulmamalıdır. İyi yaşam programları çalışanların bedensel ve zihinsel olarak işlerini en iyi ve en verimli şekilde yapmalarına yardımcı olmakta ve şirketlere büyük faydalar getirmektedirler. Şirketler bu programları kendi çabaları ile oluşturup uygulayabilecekleri gibi bu konuda uzmanlaşmış ve birçok kaynağı bir araya getirerek oluşturdukları uzman havuzları ve hazır çözümleri ile maliyet etkin çözümler sunan firmalardan da destek alabilmektedirler. 

Yorumlar

Bu içerik için henüz yorum yazılmadı. İlk yorum yazan siz olun.

Yorum Yazın

Makale İçin Puanınız:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

~150 Spor Merkezini Tek Üyelik ile Kullan!

Sports & Merits, 150'ye yakın spor ve aktivite merkezini hiçbir ek ücret ödemeden tek üyelik ile kullanmanı sağlar.

DETAYLI BİLGİ